01/05/2013

Το βράδυ παραμιλάει.

Δεν είναι μόνο ενοχλητικό. Η νυχτερινή ατμόσφαιρα του κελιού δίνει μια μυστηριακή διάσταση στο παραμιλητό.

Τον ξυπνάει. Του λέει: «Αδελφέ παραμιλάς».

Απαντάει: «Το ξέρω αδελφέ. Το βράδυ. Έρχονται οι νεκροί στον ύπνο μου».

Του λέει: «Ε, διώξτους τους καργιόλες να κοιμηθούμε…»